Услуги

 

ОПИТ

Ние имаме над 10 години опит в застрахователния сектор. Клиентите ни получават пълно и професионално застрахователно обслужване във връзка със застраховка  "Каско", което включва:

 

УСЛУГИ "КАСКО"

 • -  Консултации при избор на застраховател или какъвто и да е застрахователен продукт;
 • -  Анализ на рисковете и адекватна оценка на застрахователния пазар към датата на сключване на застраховката "Каско";
 • -  Договаряне на преференциални условия и тарифи със застрахователите;
 • -  Съдействие при настъпване на застрахователно събитие с щети;
 • -  Защита на интересите на клиента пред компанията;
 • -  Специална система за бонуси към лоялния клиент;
 • -  Професионално администриране на застрахователния договор;
 • - Съдействие за бързо  изплащане на адекватно обезщетение от страна на застрахователната компания;

 

УСЛУГИ "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"

 • Големи отстъпки от тарифите на застрахователите;
 • Лесен достъп до офертите на множество застрахователи;
 • Консултации и анализ на риска;
 • Безплатна и бърза доставка на полицата.

Условия | valid XHTML
2008-2010 © Всички права запазени